vlieg-vogel


“Logica brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal”
Albert Einstein

Projecten

‘Beleef de canon’

(een project voor het Onderwijs met geschiedenis, leesbevordering, beleving/inleving, vertel les, mondelinge presentatie)

Een viertal lessen van 60 minuten rond één van de volgende thema’s uit de Cultuur Historische Canon:

-Tweede Wereldoorlog (groep 5/8)

-Bevrijding Nederlands Indië (groep 7/8)

-Watersnoodramp 1953 (groep 7/8)

-De eerste televisie (groep 5/6)

Les 1. Inleiding met verhaal en aanbod thema collectie boeken.
Les 2. Een ervaringsverhaal van iemand die deze periode zelf heeft meegemaakt en die door de kinderen mag worden bevraagd.
Les 3. Vertel les aan een groepje kinderen aan de hand van een door hen gekozen verhaalfragment.
Les 4. De verhaalfragmenten worden verteld en er volgt een kort gesprek, waarbij de ervaring uit de geschiedenis door de kinderen naar het nu wordt vertaald.

Voor meer info: https://www.vertelacademie.nl/campus/afstudeerprojecten/afstudeerprojecten-leerroute-1/beleef-de-canon-reinou-vogel?thumb_limitstart=18

Filmpje met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=ktqkhxN7Hmk

’Op zoek naar de museumschat’

(een project voor het onderwijs met historie, verbeeldingskracht, verhalen maken, tekenen en leren vertellen, mondelinge presentatie, visuele presentatie, klas als museum inrichten. Bij dit project zit een handleiding voor leerkrachten)

Een vijftal lessen van 90 minuten waaronder het bezoek aan een streekmuseum voor groep 5 t/m 8. Iedere les start met een kort verhaal.
Les 1. Kennismaken met vertellen/verteller, aandacht voor de opbouw van een verhaal.
Les 2. Bezoek aan een streekmuseum, prikkelen van de verbeelding d.m.v. speelse opdrachten.
Les 3. Aan de hand van een zelfgekozen voorwerp wordt door de kinderen aan de hand van oefeningen een verhaal verzonnen. Deze verhalen worden binnen een verhaalopbouw door de kinderen getekend.
Les 4. Tools van de verteller. Presentatie van de verhalen aan elkaar, tips en tops. Keuze door kinderen van enkele (maximaal 5) korte verhalen. Plannen voor inrichting van ‘museum in de klas’.
Les 5. Presentatie van de verhalen, mondeling en visueel (museum) aan een andere groep, ouders en of andere belangstellenden. Eindgesprekje.

Download hier de informatiefolder >>

’Ons eigen verhaal’

Een verhaal verzinnen en evt doorvertellen aan de hand van een zelf gemaakt prentenboek of met zelfgemaakte platen voor het Vertelkastje. (dit project kan zowel in het onderwijs als naschools of particulier worden aangevraagd het is geschikt voor kinderen vanaf 4/5 jaar)

Drie lessen van 60 minuten.

Na een kort inleidend verhaal bedenken we door middel van spelvormen samen een eigen verhaal. Dit verhaal wordt door enkele kinderen opgeschreven/getypt (digibord). We verdelen het verhaal in onderdelen (opbouw). Het verhaal kan met verschillende technieken getekend worden, zoals potlood/stiften, wasco/ecoline, mono print.

  1. We maken hiervan verhaalplaten voor de Kamishibai (vertelkastje) en gaan het verhaal voor publiek vertellen.
  2. We maken hiervan een (eenvoudig) prentenboekboek, wat eventueel aan iemand cadeau kan worden gegeven.