vogel-2-klein


“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek” Hans Christian Andersen

Muziekverhaal maken

1. Er wordt gestart met een kort gesprek over invloed van muziek op verhalen (voorbeelden, zoals filmmuziek) Daarna maken we (in tweetallen) een verhaal wat muzikaal kan worden ondersteund door gepresenteerde instrumenten. Deze verhalen kunnen aansluiten bij een gekozen thema zoals: Griezelen, Op reis, Het weer enz. (vanaf 8 jaar) Ze worden niet uitgeschreven, maar schematisch getekend. Enkele verhalen kunnen worden gepresenteerd.

2. Na een kort inleidend verhaal kiezen we een instrument als uitgangspunt voor het te verzinnen verhaal. We maken een woord web over dit instrument en zijn eigenschappen. Dan volgt een korte presentatie van de opbouw van een verhaal. Hierna maken de kinderen hun eigen verhaal (alleen of in groepjes) Het instrument kan de hoofdpersoon zijn, maar ook een belangrijke rol spelen in het verhaal.
Enkele verhalen kunnen worden gepresenteerd.

3. Een liedje als uitgangspunt van een verhaal, wat we samen maken…we laten ons verassen door de fantasie van de kinderen! Mogelijkheden voor alle leeftijden

  • Kijk bij: “Kinderen” – “Verhalen” ook naar “Mee speelverhalen”