vogel-2-klein


“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek” Hans Christian Andersen

Cultuurblikken Meer Muziek in de Klas

In opdracht van Meer Muziek in de Klas lokaal Den Bosch en Huis73 ontwierp Vertelvogel samen met Wido de Klein (Feel and Groove), Rob Cornelissen (Muziekles Den Bosch) de Cultuurblikken Meer Muziek in de Klas voor 50 Bossche Basisscholen. Voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 maakten we een vakoverstijgende muziekles; Muziek (zingen, instrumenten bespelen, componeren, body percussie), Taal/Verhalen(maken), Wereldoriëntatie en Engels komen in deze lessen voorbij. De lessen met suggesties voor vervolgactiviteiten kunnen door iedere leerkracht zelf worden gegeven. Lesvoorbereiding met gekoppelde thema’s en doelen, alle materialen en als kers op de taart: een heus muziekinstrument, zitten in de muziekblikken. Iedere les heeft een link naar een YouTube filmpje met een lied of muziekstuk.

Het was een feestje om dit samen te ontwikkelen! De opdrachtgever en enkele leerkrachten gaven enthousiaste feedback. De activiteiten zijn ook voor anderen via Huis73 gratis aan te vragen.

Online materiaal cultuurblikken:

1-2 https://educatie.huis73.nl/aanbod/cultuurblik-groep-12

3-4 https://educatie.huis73.nl/aanbod/cultuurblik-groep-34

5-6 https://educatie.huis73.nl/aanbod/cultuurblik-groep-56

7-8 https://educatie.huis73.nl/aanbod/cultuurblik-groep-78


Muziekfilmpjes bij de cultuurblikken:

Groep 1-2 https://www.youtube.com/watch?v=6MpeO7uXSUM

Groep 3-4 https://www.youtube.com/watch?v=cXK0fIY2fvs

Groep 5-6 https://www.youtube.com/watch?v=dH2yd0AlgCc

Groep 7-8 https://www.youtube.com/watch?v=ZMlAk-wi4oU